Schoolontwikkelplan

In dit plan kunt u lezen wat onze visie en missie op onderwijs is. In dit plan staat ook beschreven hoe wij ons al St.Sebastianus de komende vier jaar gaan ontwikkelen. Waar liggen onze speerpunten en accenten en wat gaan we daarmee doen. Dit plan is afgeleid van het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand(SKOT): “Samen verder bouwen”.