De MR (medezeggenschapsraad)De medezeggenschapsraad bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden. De medezeggenschapsraad bespreekt de beleidszaken en besluiten van het het bestuur.
De medezeggenschapsraad heeft soms een adviserende stem en soms een instemmende stem. Het aantal vergaderingen per jaar is wisselend.

Samenstelling van de MR

Voorzitter: Hanneke Plomp
Lid: Joost Korbeld
Lid: Marion Nijenhuis
Lid: Coen Eilert
Lid: Marion Mollink 
Lid: Sharon Lammertink