Privacy (AVG)

Hieronder treft u een aantal documenten die betrekking hebben op privacy (AVG). Deze documenten zijn bedoeld om u inzicht te geven in ons privacybeleid. Tevens kunt u hier lezen hoe wij als school zorgdragen voor de omgang met en verwerking van (bijzonder) persoonsgegevens. U kunt ook een formulier downloaden dat kan worden gebruikt om een verzoek in te dienen dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bij de directeur terecht.

Privacybeleid en BPG SKOT

In dit beleidsdocument beschrijven wij de rechten en plichten van SKO-Twenterand inzake de privacy en bescherming van de door onze organisatie verwerkte persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.

Privacyverklaring SKOT

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door SKOT en de hieronder vallende scholen.

Procedure rechten van betrokkene SKOT

In deze procedure staat beschreven welke rechten betrokkene hebben m.b.t. inzage in persoonsgegevens die de school verwerkt.

Jaarlijks toestemmingsformulier St. Sebastianus
Wordt in het begin van het schooljaar hier geplaatst. Het formulier moet jaarlijks per kind door ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ondertekend worden ingeleverd.