Privacy (AVG)

Hieronder treft u een aantal documenten die betrekking hebben op privacy (AVG). Deze documenten zijn bedoeld om u inzicht te geven in ons privacybeleid. Tevens kunt u hier lezen hoe wij als school zorgdragen voor de omgang met en verwerking van (bijzonder) persoonsgegevens. U kunt ook een formulier downloaden dat kan worden gebruikt om een verzoek in te dienen dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bij de directeur terecht.

Privacybeleid en BPG SKOT
In dit beleidsdocument beschrijven wij de rechten en plichten van SKO-Twenterand inzake de privacy en bescherming van de door onze organistie verwerkte persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.

Privacyverklaring SKOT
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door SKO-Twenterand en de hieronder vallende scholen.

Indienen verzoek met betrekking tot verwerking persoonsgegevens
Met dit formulier kunt u een verzoek indienen dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bij de directeur de procedure 'Rechten van betrokkene SKOT' opvragen. Hierin leest u welke rechten u kunt uitoefenen en het belang dat SKOT daaraan hecht.

Jaarlijks toestemmingsformulier St. Sebastianus
Wordt in het begin van het schooljaar hier geplaatst. Het formulier moet jaarlijks per kind door ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ondertekend worden ingeleverd.