ICT-Onderwijs

Het computeronderwijs staat op de St. Sebastianusschool hoog in het vaandel. In het ICT-werkplan staat beschreven welke doelen we voor ogen hebben. Elk lokaal beschikt over een digitaal schoolbord, waarmee in de klassen interactief les kan worden gegeven. Tevens zijn er op school Ipads beschikbaar, waarmee wij één jaargroep kunnen faciliteren. Het "Ipadrooster" zorgt ervoor dat iedere groep de Ipads minimaal één keer per lesdag kan gebruiken. In alle groepen staan momenteel meerdere computers waarop geschikte educatieve software is geïnstalleerd. De software is beschikbaar via Zuluconnect en we werken volgens de leerlijnen die stichting breed zijn vastgesteld.

Op onze school is Myrna Zwijnenberg als ICT'er werkzaam.
Voor alle basisscholen binnen SKOT zijn 3 AICT'ers aangesteld.
Martijn Kamphuis coördineert het ICT-onderwijs op de St. Sebastianusschool.

Protocol sociale media mail en internetgebruik SKOT