De oudervereniging

Onze oudervereniging bestaat bestaat uit een aantal actieve ouders die zich inzetten voor onze school. Waar nodig en mogelijk denkt de oudervereniging mee en ondersteunt bij allerlei activiteiten. Er wordt ongeveer 8x per jaar vergaderd.

Iedere ouder die kinderen op onze basischool heeft is automatisch lid van de ouderveniging. Voor dit lidmaatschap vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van € 47,50 per kind. Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd. Denk aan: excursies; uitstapjes; kosten die gemaakt worden voor het Sinterklaasfeest; kosten die gemaakt worden rond Kerst; Carnaval; Pasen; schoolreisjes; schoolkamp enz. Zonder deze gelden kunnen we bovenstaande activiteiten niet realiseren.

Samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging

Voorzitter: Ellis Hegeman
Secretaris: Pauly Alberts
Penningmeester: Jeroen Gerrits
Lid: Mariska Grootenhuis
Lid: Inge Spiele
Lid: Saskia Jansen
Lid: Tom Leushuis
Lid: Emiel Boerkamp

Adres van de Oudervereniging

Oudervereniging St. Sebastianusschool
t.a.v. Mariska Grootenhuis
p/a Bibenstraat 19
7447 CK Hellendoorn
Tel.: 0548-654742
Bankrekeningnr.: NL91RABO0120949172.