100 jaar Sebastianus

De website van de reünie is nog tot 15 september online

 

Bekijk de foto's

De oudervereniging

Onze oudervereniging bestaat uit een aantal actieve ouders die zich inzetten voor onze school. Waar nodig en mogelijk denkt de oudervereniging mee en ondersteunt bij allerlei activiteiten. Er wordt ongeveer 8x per jaar vergaderd.

Iedere ouder die kinderen op onze basisschool heeft is automatisch lid van de oudervereniging. Voor dit lidmaatschap vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van € 47,50 per kind. Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd. Denk aan: excursies, uitstapjes, kosten die gemaakt worden voor het Sinterklaasfeest, kosten die gemaakt worden rond Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp enz. Zonder deze gelden kunnen we bovenstaande activiteiten niet realiseren.

Samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging

  • Voorzitter: Bastiaan Piksen
  • Secretaris: Inge Spiele
  • Penningmeester: Wouter Maas
  • Lid: Mariska Grootenhuis
  • Lid: Maya Veltmaat
  • Lid: Saskia Jansen
  • Lid: Emiel Boerkamp
  • Lid: Anke Schulten
  • Lid: Emiel Boerkamp

Adres van de Oudervereniging

Oudervereniging St. Sebastianusschool
t.a.v. Inge Spiele
p/a Bibenstraat 19
7447 CK Hellendoorn
Tel.: 0548-654742
Bankrekeningnr.: NL91RABO0120949172.