Verlof


Verlof groep 1 en 2

 

De leerplicht begint op 5-jarige leeftijd. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Wij vragen u echter dringend altijd overleg te plegen met de leerkracht van uw kind wanneeru denkt dat het nodig is dat uw kind thuis blijft.
Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig maar mogen in overleg met school 5 uur per week extra verlof opnemen.
 

Verlof vragen

 

Extra verlof of vakantie kunt u aanvragen via het verlofformulier. Deze formulieren kunt u hier downloaden of ophalen bij Yvonne. Het ingevulde formulier mag u bij Yvonne inleveren. Er zijn in Nederland regels over het aanvragen van extra verlof of vakantie. Deze regels kunt u vinden in de schoolgids van school.