Ziek- en absentmelding


Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken of een gedeelte van de schooltijd moet verzuimen, verzoeken wij u dit telefonisch door te geven (+31 548 654 742). Een briefje meegeven aan een broer of zus is ook voldoende. 

Als een kind zonder bericht afwezig is, wordt er door de school contact opgenomen met de ouders/verzorgers.