Handig om te weten


 

Eten en drinken: 
                        

 ’s Morgens krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 gelegenheid in de groep iets te eten
en/of iets te drinken.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen het meegebrachte eten en/of drinken in de pauze nuttigen.
Het is niet de bedoeling dat uw kind snoep meeneemt naar school.
                                                                                                           

Traktaties:                                                                                                                                                                                                                                                    

Als uw kind jarig is mag hij/zij ook op school trakteren.
Voor een traktatie in de groepen  1, 2, 3 en 4 kunt u met de leerkracht overleggen wat hiervoor het beste tijdstip is. In deze groepen is het bovendien mogelijk, het vieren van de verjaardag bij te wonen.
De groepen 5 t/m 8 trakteren iets voor half 11.  
Uw kind krijgt een kaart waarop de leerkrachten in de pauze hun naam zetten. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.
 

Uitnodigingen:


Heel vaak delen jarige kinderen uitnodigingskaartjes uit om andere kinderen uit te nodigen op hun verjaardag. Dat gebeurt vaak op school.
Dat kan heel confronterend zijn voor kinderen die NIET worden uitgenodigd.
Daarom vragen we u om deze kaartjes zoveel mogelijk buiten school om te overhandigen.
                                                                              

Knutselmateriaal:


Af en toe kunnen wij goed kosteloos materiaal, zoals schoenendozen, closetrollen, enz. gebruiken. Wanneer wij behoefte hebben aan dit materiaal vragen wij dit aan uw kind of maken het via een briefje of de maandbrief bekend.                                                             
 

Gevonden voorwerpen:


Op school staat een krat voor gevonden voorwerpen.
Kom gerust eens kijken, als uw kind iets kwijt is.
Om te voorkomen dat spullen van uw kind zoek raken, raden wij u aan deze spullen te voorzien
van de naam van uw kind. Kostbare spullen kunt u beter niet mee laten nemen naar school.
 

Schoolfotograaf:


Elk jaar worden er schoolfoto’s gemaakt.
Zodra de afspraak met de schoolfotograaf is gemaakt, wordt de datum via de Klepperbrief aan de ouders bekend gemaakt.
 

Hoofdluis:


Ook op onze school hebben we af en toe te maken met hoofdluis.  Nadat hoofdluis is geconstateerd is een snelle behandeling erg belangrijk.
Zowel ouders als school  hebben een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van hoofdluis. Het is gebleken, dat als het probleem gezamenlijk aangepakt wordt, de bestrijding effect heeft.
Daarom is op school gekozen voor zgn. hoofdluisouders.
Alle leerlingen worden, in de meeste gevallen direct na een vakantieperiode, door deze ouders gecontroleerd op hoofdluis. Op het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, worden de ouders van het betreffende kind geïnformeerd en krijgen uitleg over de manier van bestrijding.
We hopen op deze manier nog meer bij te dragen aan de bestrijding van hoofdluis.
NB.: Ouders die bezwaar hebben tegen bovenstaande maatregel kunnen contact opnemen met Yvonne van der Eijk.