De oudervereniging Onze oudervereniging bestaat bestaat uit een aantal actieve ouders die zich inzetten voor onze school. Waar nodig en mogelijk denkt de oudervereniging mee en ondersteunt bij allerlei activiteiten. Er wordt ongeveer 8x per jaar vergaderd. 
Iedere ouder die kinderen op onze basischool heeft is automatisch lid van de ouderveniging. Voor dit lidmaatschap vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van € 37.50 per kind. Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd. Denk aan: excursies; uitstapjes; kosten die gemaakt worden voor het Sinterklaasfeest; kosten die gemaakt worden rond Kerst; Carnaval; Pasen; schoolreisjes; schoolkamp enz.  Zonder deze gelden kunnen we bovenstaande activiteiten niet realiseren.

 

Samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging:
 

Voorzitter:                      Ellis Hegeman

Secretaris:                      Mariska Grootenhuis
Penningmeester:        Jeroen Gerrits
Lid:                                   Janneke Hagen
Lid:                                   Inge Spiele
Lid:                                   Saskia Jansen
Lid:                                   Tom Leushuis
Lid:                                   Arjan Bosboom

Adres van de Oudervereniging:

 

Oudervereniging St. Sebastianusschool
t.a.v. Mariska Grootenhuis
p/a  Bibenstraat 19
7447 CK  Hellendoorn
Tel.: 0548-654742
Bankrekeningnr.:  NL91RABO0120949172.